تور مارماریس نوروز ۱۴۰۰

 

Club Hotel Pineta

LAND VIEW

میزان رضایتمندی 4/6 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

11/895تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Pineta Park Deluxe

LAND VIEW

میزان رضایتمندی 6/4 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

12/495تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Green Nature Resort

منطقه Lara

میزان رضایتمندی 6/5 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

13/895تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

GRAND IDEAL PREMIUMs

منطقه Belek

میزان رضایتمندی 6/8 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

13/895تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Adalya Elite Lara

منطقه Lara

میزان رضایتمندی 8/7 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

19/530تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Baia Hotel Lara

منطقه Lara

میزان رضایتمندی 8/8 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

20/370تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Rixos DownTown

منطقه Lara

میزان رضایتمندی 8/1 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

21/220تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Titanic Deluxe

منطقه Belek

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

23/740تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Rixos Premium

منطقه Belek

میزان رضایتمندی 8/9 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

33/000تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Maxx Royal

منطقه Belek

میزان رضایتمندی 9/3 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
8 , 7 , 6 , 1 , 30 , 29
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

43/200تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید