هتل خاتم

کیش

میزان رضایتمندی 2/3 از5

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
09 تا 12 آبان ماه
پرواز:
آتا 10:00 به کیش ایر 17:30
خدمات:
صبحانه - استقبال

هزینه هر نفر:

1/180/000تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

هتل هلیا

کیش

میزان رضایتمندی 3/7 از5

مدت زمان:
3 روز
تاریخ:
07 تا 10 آبان ماه
پرواز:
وارش 7:30 به 15:30
خدمات:
صبحانه - استقبال

هزینه هر نفر:

1/280/000تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

هتل پارمیدا

کیش

میزان رضایتمندی 3/6 از5

مدت زمان:
3 روز
تاریخ:
07 تا 10 آبان ماه
پرواز:
وارش 7:30 به 15:30
خدمات:
صبحانه - استقبال

هزینه هر نفر:

1/295/000تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید